ΝΕΑ

    Ορισμός Προέδρου, Μελών και Γραμματέων του Τεχνικού Συμβουλίου της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής

    Ορισμός Προέδρου, Μελών και Γραμματέων του Τεχνικού Συμβουλίου της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής που γνωμοδοτεί επί θεμάτων ανάθεσης, εκτέλεσης συμβάσεων μελετών και συναφών υπηρεσιών αρμοδιότητάς της

    © 2017 Association of Consultants of Greece (ACG). All Rights Reserved. Developed by Information Technology Solutions GR